Table of Contents
  Index
  About the Poet
  Download Book

Koshur Music

An Introduction to Spoken Kashmiri

Panun Kashmir

Milchar

Symbol of Unity

 
Loading...
 

The Best of Mahjoor

Selections from Mahjoor's Kashmiri Poems

J&K Academy of Art, Culture and Languages, Srinagar, 1989 

Translated by: Triloki Nath Raina

Cover

About the Poet  

Poems

vanta vesiye bewaafaayee shavaye dildaar chha loli manz bo karay goor goor
tsolhama roshe roshe jalva havith, tamblavith,door traavith 
tote volmut chaani amaari ye mari mandi chham chaani bemaree
tamanna chaani deedaruk bazi karithuy tsolkha bazigaaro ho
rozu rozu bozu myaani Or macho atee roz madanvara qadman ha lagay paaree
atee rozu katha bozu madanvaara atee roz doori roozith tsoori kami niv myon dil
baaghi nishat ke gulo kya sanaa ylyi Na su dilbar
ranga ranga pholimuti vaari gul poshi vuni baghuch poshi gondari ye
vesiye kya malaala rot Jaanaanan lama iii sail chase payola barnaavaan
nera haa sanyaas lagith   suli gatsh bedaar guli bostaanay
volo laala royo diluk daag hauvay maaramati aawara karthas
malaala travith tsu saala yikhnaa tshaayi roodham karthas zaaye
Zara Zara thovnam Zara Kotah vesi vanta darda baagas aamut bahar aasya
vuchh me kun vaara lagay nunda bani dilbar Myaani 
pholham tsu patime Pyaari Yemberzal 
baaliye hyes ta hosh hay rovum laala miyon manz shaalamaaran
sangar maalan pyev praagaash bulbul chhu baraan chaav
shaad sapnum dil me boozum az roz saane dilbar myane
ha gulo tohi mea sa vuchvan dil zoltham me naaray
subuh chhum baagh chhum vesiye aadnuk yaar kot gom
dil tambalaavaan jalva haavaan volaa karayo lolamata laay madno
khosh rang khoshbo poshi vun gulzaari mohabat vuzamal
bu no zara madno doorer chon mani manz ganeyam raay chaanee
maara mati vaara vati laag myon paan saatha tsu khor thahraav
sar traavas paadan tal kayo chhukh me travith tsalaan
dil miyon raavaan raavaan gav saaqiya aabaad roozin taa abad
lalanaavan tshaayi thaavan jaanaana tse kiti jaan jaan saamaana banaavim
saaqiya mutsraav bar tsu maykhaanas jaanaana ho devaana korus
tse path dildaara banzraavum javaani Aazaadee
Naalay Kashmeer konga posha husnaki josha
ban tse Jawhar rangi disbar  gulshan vatan chhu sonuy
volo ha baaghvaano Bulbulas Kun
Poshinool Aazaadi
 

JOIN US

Facebook Account Follow us and get Koshur Updates Youtube.com Video clips Image Gallery

 | Home | Copyrights | Disclaimer | Privacy Statement | Credits | Site Map | LinksContact Us |

Any content available on this site should NOT be copied or reproduced

in any form or context without the written permission of KPN.